www.EeckisDonna.blogg.se

2016-10-07
00:14:00

Distans som tävlingsform

Distansritt ligger ju mig varmt om hjärtat och jag är glad att det från och med den här säsongen även har provats något nytt här i Sverige, en tävlingform som funnits bland annat i Frankrike ett tag!

Tävlingen (tempoklass) går till så här:

Regelverket gäller enligt generella TR och TR VI, med följande undantag:

Tävlingsklass 50 km. Min och maxtid: 10-15 km/h.

Efter förbesiktning ska starten ske inom ett tidsintervall av 1 timme, ryttarens val när det sker inom intervallet. Vid 20 starter eller färre, kan startintervallet läggas inom 30 minuter.

Vid ankomst till grind

:Ankomsttiden är beräkningsgrund för ut-tiden, som blir Ankomsttiden + 60 minuter.

Pulstagning och vet. besiktning ska ske inom 20 min. Max puls 60.

Målgång: klockan stannar vid passering av målet, pulstagning och veterinärbesiktning inom 20 min.

Att inte ha ridit inom min – maxtid = uteslutning.

Efter tävlingen beräknas ekipagets prestation enligt formeln:

( (hastighet x 2) – minimihastigheten) x 100

DIVIDERAT MED Pulsen (vid målgång)

Några exempel visar hur resultaten kan se ut och hur puls och hastighet påverkar:

Hastighet km/h Puls poäng Placering

15                      50   40,00       1

15                      60   33,33       2

12                      50   28,00       3

12                      60   23,33       4

 

Sedan finns det ytterligare en form av distansritt och den beskriver jag här:

Tävlingen (Ride and tie) går till så här:

Två personer och en häst deltar i tävlingen och distanserna ligger mellan 20-100 miles (vilket motsvarar ungefär 3-16 svenska mil). En person lämnar tävlingsområdet till häst och den andra med springskorna på. Den som rider ut rider en bit på banan innan denne sitter av och binder hästen vid ett träd och springer vidare på banan. Personen som först sprang sitter upp på hästen när denne hittar den utmed banan och rider antingen fram till sin kompis och byter där eller så passerar man och binder hästen längre fram. Man skall i vissa versioner av beskrivningen av sporten ha sprungit/ridit två gånger var, men sen verkar det som det är upp till teamet och bestämma när, var och hur man byter.

Klockan stannar när alla 3 passerat mållinjen.  

läs mer: http://www.rideandtie.org/whatis.html

se film här: https://www.youtube.com/watch?v=VGwXPR2XENw 

tävlingsformen har funnits sedan 1971 (enligt rykten skall denna tävlingsform provats på här i Sverige under 90-talet, oklart om det var som en pay'n'ride eller som tävlingsform, men jag skulle gissa på det förstnämnda.)

 

Tävlingen Ride and tie verkar ju vara en ganska spännande form av distanstävling och där gäller det att även ryttarna är i form för att löpa. Något att utveckla i framtiden kanske?